Érdekességek innen-onnan

Andrea Boccelli

Hisz az ember megváltoztathatóságában? Hisz abban, hogy az emberiség, amelynek a kezéhez oly sok vér tapadt az elmúlt évezredek során, a nem túl távoli jövőben jobb belátásra tér? – Optimista vagyok. A húsvét is mindig arra hívja fel a figyelmünket, hogy – hívőnek és nem hívőnek – igenis lehetséges az újjászületés. A feltámadás is igazolja: az élet győzedelmeskedik a pusztulás felett. A romboló, veszélyes, egészségtelen, elfajzott játszmáknak véget kell tudni vetni.

A jelenlegi helyzet lehetőséget ad erre, és arra, hogy fejlesszük magunkban az empátiát, törődjünk azokkal, akik körülöttünk vannak, akik fontosak nekünk, s ráébredjünk, micsoda kiváltság az, hogy együtt élhetünk és megérinthetjük egymást

Hívő emberként azt gondolom, hogy az emberiség értelme túl kicsi ahhoz, hogy megértse Isten logikáját. De én kész vagyok erre a bonyolult isteni logikára testestül-lelkestül rábízni magam minden egyes nap.

Anyagkór (Székely János Püspök atya gondolatai

Érdekes korban élünk. Úgy tűnik, a legfontosabb a termelés és a fogyasztás. A GDP növelése. Sok anyagot kell fogyasztania az embernek, hogy jól érezze magát: ruhát, programokat, élményeket, élvezeteket, minőségi ételt, drogokat, utazásokat. Csak az a jó politikus, aki mindent megtesz azért, hogy a gazdaság jól pörögjön, és így a tömegek számára az egyre több fogyasztás lehetséges legyen. Egyébként semmilyen korlát, vagy elv nem szükséges, sőt káros. Mindenki azt tegyen, ami neki jónak tűnik. Az anyagkor egyetlen dogmája a korlátlan tolerancia. Mindenki szabadon élhet olyan szerveződésű kapcsolatokban, amilyenben neki tetszik, és a társadalom ezt köteles házasságnak nevezni. Mindenki azt tekinthet értéknek, amit gondol. Érvényes normák nincsenek. A néző ne lepődjön meg, ha a színházban ocsmány beszédet hall, hanem tessék ezt tolerálnia. Az internetre, a közös szellemi áruház pultjára akárki akármit feltehet, a gyerekek ezt akármikor levehetik – ezt a szellemi szabadságot senki ne próbálja korlátozni. A gyerekeket világnézetileg semleges módon kell nevelni, vagyis nem szabad nekik értékekről, erényekről, jóról és rosszról, a világ és az ő életük értelméről beszélni. Nem kell nekik klasszikus műveket, az emberiség tapasztalatának nagy gyöngyszemeit elolvasni, nem kell a múlt eseményeivel és nyelveivel különlegesen bajlódni. Hasznos tudás kell. Olyan, ami hasznos ahhoz, hogy a termelés – nem túl sokat gondolkodó – csavarjaivá váljanak.

A teljes cikk itt olvasható:

https://metropolita.hu/2020/04/szekely-janos-szombathelyi-megyespuspok-a-mai-es-az-anyagkor-utani-ember/

Egyházi Lottó

Egyházi LOTTO egyházi szerencsejáték! 1873-at írunk. Az Újpesti Egek Királynéja templom építtetője az idős Károlyi István gróf elhunyt. A háromhajjósra tervezett templomból csak a középső hajó épült meg 1869-re. Hogyan lesz ebből 3 hajós nagy templom? Illek Vince az első plébános nagyot álmodott. 1/ Piacot telepített a templom köré, sok bódét, a bérleti bevétel a templomé volt az államosításig... - 2/ Lottó, szerencsejáték! Ez ekkor is állami monopólium volt. Engedélyt kapott a magyar királyi pénzügyminisztertől saját plébániai sorsjegy kiadására. Meg is kapta az engedélyt! (Nem is tudok másról, aki erre engedélyt kapott volna, csak az állam adott ki lottót!) El is indult a sorsjáték. A most megszerzett sorsjegy már a 287. sorozat darabja volt. 50 Krajcár volt egy sorsjegy ára. A főnyeremény ennek 10 ezerszerese lett, 5000 Ft. Eddig én nem láttam ilyen sorjegyet! Most a karanténban árverésre bocsájtottak egyet. Mivel nem volt más jelentkező, a kikiáltási áron, 3900 Ft, plusz a postadíjért sikerült megszerezni. Most jött meg a futárszolgálattal!

Horváth Zoltán atya

EGY KIS HUMOR

Hogyan élnekTihanyban?

Korzenszky Richard: Érdekes ez a bezártság, ami a közösség számára szorosabb összezártságot is jelent. A fiatalabbak is kevesebbet vannak távol, szinte mindig együtt vagyunk mindannyian a közös imádságon és étkezésen. Több idő jut beszélgetésre, de az olvasásra, elmélkedésre, csendes imádságra is. Lecsendesedett a világ. Most kellene szélcsendben a Visszhang dombról kiáltani, s meg lehetne tapasztalni, hogy van visszhang, nem tűnt el. A visszhang – a belső is – a csendet szereti. Zárt ajtók mögött végezzük a liturgiát, üres templomban mondjuk közösen a szentmisét. De az internet világa intenzív kapcsolatokat tud létrehozni: közvetítéseinket annyian követik, hogy be se férnének egyszerre a templomba. Hiányoznak az élő arcok, a hívekkel való közös éneklés, az orgonaszó. Meg kell tanulnunk a közösségformálásnak, -építésnek eddig nem megszokott lehetőségeit. Ahogyan az online oktatás is lehetséges, úgy az istentiszteletek közvetítése is, csak hiányzik belőle az interaktivitás.